Nederland weer van ons

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Europese Raad voornemens is om uit het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM) rechtstreeks banken te herkapitaliseren;
spreekt uit dat dit grote risico's met zich meebrengt voor de Nederlandse schatkist en dat dit zeer onwenselijk is;
verzoekt de regering, niet in te stemmen met de mogelijkheid om banken rechtstreeks te herkapitaliseren uit het ESM,
en gaat over tot de orde van de dag.

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 5375 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties