Nederland weer van ons

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

van mening dat veel gepensioneerden de afgelopen jaren geraakt zijn door pensioenkortingen;
tevens van mening dat dit funest is voor de koopkracht van ouderen;
verzoekt de regering, maatregelen te treffen zodat geen enkel pensioenfonds een pensioenkorting zal doorvoeren in 2014,
en gaat over tot de orde van de dag.

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 2495 gasten

donaties

doneer

Nederland
English