Nederland weer van ons

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het pensioen een secundaire arbeidsvoorwaarde is voor werknemers;
constaterende dat 40% van de werkgevers aangeeft een pensioenpremieverlaging niet uit te keren als extra brutoloon;
verzoekt de regering, breed onder de aandacht te brengen dat pensioenpremiedaling ten goede behoort te komen aan werknemers,
en gaat over tot de orde van de dag.

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 2630 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties