Nederland weer van ons

Vragen van het lid Fritsma aan de minister / staatssecretaris van Justitie over de mogelijke komst van 2 grote asielzoekerscentra in Dokkum en Veenwouden. *

1.)
Is het waar dat u voornemens bent om in zowel Dokkum als Veenwouden een groot asielzoekerscentrum, waar plaats is voor zo’n 450 asielzoekers, te realiseren? Zo ja:

2.)
Deelt u de mening dat het aantal onder te brengen asielzoekers van 800 tot 900 simpelweg te groot is voor dit beperkte en dunbevolkte gebied? Zo neen, waarom niet?

3.)
Is er geluisterd naar de inwoners van beide gemeenten die niet zitten te wachten op twee grote asielzoekerscentra? Zo neen, waarom niet? Zo ja, wat heeft u met de zorgen van deze inwoners gedaan?

4.)
Realiseert u zich dat de komst van twee grote AZC’s ook betekent dat overlast en criminaliteit in het gebied toe zullen nemen? Zo ja, welke maatregelen zijn genomen om deze overlast en criminaliteit te bestrijden?

5.)
Erkent u dat het mogelijk is dat Marianne Vaatstra door één of meerdere asielzoekers is vermoord? Zo neen, waarom niet? Zo ja, erkent u dat het mede gelet op de sentimenten van de plaatselijke bevolking ongepast is om dan juist in de regio waar deze moord is gepleegd zoveel asielzoekers onder te brengen?

6.)
Bent u bereid om er zorg voor te dragen dat de instroom van asielzoekers wordt beperkt en dat de terugkeer van uitgeprocedeerden wordt verbeterd zodat het aantal asielzoekerscentra juist afneemt in plaats van toeneemt?

7.)
Bent u bereid om er zorg voor te dragen dat genoemde twee AZC’s niet worden gerealiseerd? Zo neen, waarom niet?

* Tien locaties voor een AZC in Dokkum, Walnet.nl
* Mogelijke komst AZC in Feanwâlden, Walnet.nl

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3375 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties