Nederland weer van ons

Schriftelijke vragen van de leden Wilders en Fritsma (PVV) aan de premier en de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over het bericht dat toch een asielinstroom van 93600 personen wordt verwacht (*)

1.)
Wat is uw reactie op het bericht dat kabinet/overheid uitgaan van een asielinstroom van 93600 personen in plaats van 58000 personen zoals op 11 februari door de premier is gezegd tijdens het debat over de asielinstroom?

2.)
Heeft de Kamer tijdens genoemd debat onjuiste cijfers gekregen?

3.)
Bent u bereid om de notulen van de vergadering van de ‘Landelijke Regietafel Verhoogde Asielinstroom’ (waar bovenstaande op is gebaseerd) tezamen met de beantwoording van deze vragen naar de Kamer te zenden? Zo neen, waarom niet?

4.)
Bent u bereid om deze vragen nog deze week te beantwoorden aangezien snelle opheldering over instroomcijfers gewenst is?
Zo neen, waarom niet?

(*) http://www.nrc.nl/next/2016/02/29/overheid-gaat-intern-toch-uit-van-94000-nieuwe-as-1595914

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3640 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties