feed-image RSS

Nederland weer van ons

Vz, we bespreken vandaag de uitbreiding van de mogelijkheid om het beroepsonderwijs op Bonaire en de daaraan gerelateerde examens in het Papiaments aan te bieden.
Op dit moment is dit uitsluitend voorbehouden aan mbo-niveau 1 en 2, als nadrukkelijke uitzondering voor studenten die geen Nederlandstalige vooropleiding hebben gehad.
Deze wet wil het echter mogelijk maken om, weer als nadrukkelijke uitzondering, beroepsonderwijs op mbo-niveau 3 en 4 en de daaraan gerelateerde examens in het Papiaments aan te bieden.
Let wel voorzitter, dat zouden dan nog steeds kwalificaties zijn die gegarandeerd worden door de WEB, de WEB BES in dit geval. Kwalificaties dus met een civiel effect, gegarandeerd door de Nederlandse en BES-overheid onder de auspicien van de Nederlandse inspectie van het onderwijs. Zij het dat de Papiamentstalige kwalificaties onder niveau 3 en 4 dan weer uitgezonderd worden van het toelatingsrecht op Europees-Nederlandse vervolgopleidingen zoals de Associate Degree en het hbo. Dat is rommelig voorzitter. Sterker nog, deze lijn tast het civiel effect van de mbo-diploma’s 3 en 4 in de kern aan.

Vz,

Allereerst wil ik de minister bedanken en complimenteren dat hij al zo vroeg in zijn termijn als minister dit belangrijke onderwerp bij de horens vat, maar ik wil daar wel een nuance bij aanbrengen.

Alle vorige ministers van onderwijs die ik meegemaakt heb, wilden dat ook.
In de bijna twaalf jaar dat ik namens de Partij voor de Vrijheid onderwijswoordvoerder ben, heb ik met alle voorgaande ministers over het thema onveiligheid en pesten gedebatteerd en alle voorgangers van deze minister spraken altijd hun gemeende zorgen uit over de sociale veiligheid binnen scholen, over pesten en over de vreselijke uitkomsten die daarmee soms gepaard gaan.

Voorzitter,

Dit is het debuut van deze Minister van OCW. Wij heten hem dan ook van harte welkom in deze Kamer en in de belangrijke vaste Kamercommissie Onderwijs.

Als wetenschapper met een missie, als onderwijsman pur sang, als mens, wens ik de nieuwe Minister alle goeds.
Als het gaat om de politicus Dijkgraaf zit ik daar als oppositieleider in deze commissie anders in.
D66, de partij waarvan de Minister, naar ik vernam uit de media, pas zeer recent lid werd, is onze ideologisch meest geharnaste tegenstander. Het is de partij die al sinds 11 jaar vooroploopt om ons en onze meer dan een miljoen kiezers uit te sluiten en te discrimineren met een cordon sanitair waardoor die kiezers met een onbegrijpelijke vanzelfsprekendheid niet alleen worden uitgesloten van de macht, maar zelfs niet gehoord of gezien worden. D66’ers, de winnaars van de globalisering, de mensen die uiterst tevreden zijn met hun leven, die wonen in de blanke bakfiets-enclaves waar de huizen onbetaalbaar zijn, hebben geen idee van de parallele wereld van onze mensen, die in de u vertrouwde VS ‘deplorables’ worden genoemd, geen idee van hun noden en van hun teleurstellingen en hun wantrouwen naar de overheid. Politiek gezien gaat er dus geen liefde verloren tussen ons.

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3590 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties