feed-image RSS

Nederland weer van ons

Vz, de gewijzigde motie van de collega’s Rog en Bergkamp verzocht de regering om de brede, bestaande expertise in het terugdringen van laaggeletterdheid te activeren en daarbij in overleg te treden met andere relevante organisaties om op die manier de samenwerking, het bereik en de kwaliteit van de alfabetiseringsactiviteiten toe te laten nemen.

Vz, een ons aanliggend punt van de agenda van dit overleg is de brief van de minister Wetenschapsbudget Nr. 159. Die brief is een reactie op het briefadvies van de KNAW naar aanleiding van de motie Straus-Duisenberg. In die motie Straus/Duisenberg werd de KNAW om advies en een nadere beschouwing gevraagd of zelfcensuur en beperking van diversiteit van perspectieven in de wetenschap in Nederland een rol spelen, en om met aanbevelingen te komen hoe te allen tijde het vrije woord binnen de wetenschappelijke waarheidsvinding de ruimte zou moeten krijgen.

Schriftelijke vragen van de leden Beertema en Markuszower (beiden PVV) aan de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Stephans zoontje (4) werd mishandeld op school’:

1.)
Kent u dit bericht(*)?

2.)
Bent u het met de PVV eens dat een school een veilige plek moet zijn voor een kind? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke maatregelen gaat u nemen om te zorgen dat elke school ook daadwerkelijk een veilige plek is?

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 2970 gasten

donaties

doneer

Nederland
English