feed-image RSS

Nederland weer van ons

Schriftelijke vragen van de Leden Beertema, Wilders en De Graaf (allen PVV) aan de minister van OCW:

1.)
Bent u bekend met het bericht dat de gemeente Utrecht voornemens is een vorderingsbesluit in te zetten om Basisschool De Klimroos te verplichten klaslokalen beschikbaar te stellen aan de nieuwe islamitische basisschool Al Arqam(*)?

Voorzitter,

Vier minuten spreektijd voor één van de grootste onderwijsrampen die zich hebben voorgedaan. Ik zal me moeten beperken.

De PVV is de partij die zo mogelijk het meeste hecht aan het civiel effect van diploma’s. De erkenning van de kwaliteit van diploma’s moet gegarandeerd zijn.

Maar er speelt ook nog een andere vertrouwenskwestie in het onderwijs, namelijk het vertrouwen dat ouders, leerlingen en de gehele samenleving mogen hebben in het onderwijssysteem zelf. Dat is het vertrouwen dat wanneer je kind de aanwijzingen van de school opvolgt en slaagt voor het landelijk examen, je kind dan ook in het bezit wordt gesteld van het welverdiende diploma.

Vz,

Als het gaat om Passend Onderwijs, dan komen we van ver. In de politiek is het geheugen kort, moet ik vaker concluderen. We hebben als politici de neiging om hijgerig te zijn, om systeemfouten met gebalde vuisten tegemoet te treden en zo snel mogelijk aan te sturen op een rigoureus ander systeem. Alles moet anders, in plaats van een bedachtzame evaluatie van wat verkeerd gaat en de onvolkomenheden met kleine stapjes te verbeteren.
Juist als het gaat om Passend Onderwijs, wil ik benadrukken dat het in onze overleggen met elkaar en de minister niet zozeer gaat om een botsing van politieke wereldbeelden. Het gaat hier om kinderen die in meer of mindere mate afwijken van de standaard, laat ik het zo zeggen, maar van wie we allemaal, stuk voor stuk, de talenten willen ontwikkelen; van welke politieke denominatie we ook komen.

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 2710 gasten

donaties

doneer

Nederland
English