Nederland weer van ons

De PVV is geen tegenstander van thuisonderwijs. Volgens onderwijswoordvoerder Harm Beertema gaat het hierbij om slechts een paar honderd ouders die op buitengewoon consciëntieuze wijze hun eigen kinderen onderwijzen en dat met veel succes doen. 

Nu deed echter de situatie zich voor dat bijna honderd ouders van leerlingen van het gesloten Islamitisch College Amsterdam (ICA) gebruik wilden maken van de mogelijkheid om hun kinderen thuis te onderwijzen. Harm Beertema: ‘Veel van hen hebben niet de mogelijkheid om het onderwijs zelf ter hand te nemen en waarschijnlijk streeft een aantal van hen naar een vorm van collectief thuisonderwijs. Daarvoor is de regeling nooit bedoeld geweest.’ 

Het voorkomen van misbruik, samen met het uitgangspunt dat ieder kind recht heeft op goed onderwijs en dat het de taak is van de overheid om dit te waarborgen, maakt het volgens Beertema noodzakelijk na te denken over aanscherping van de voorwaarden waaronder vrijstelling wordt verleend. Elke ouder zou individueel in staat moeten zijn tot het geven van verantwoord onderwijs. De minimale voorwaarde die de PVV stelt is beheersing van de Nederlandse taal. ‘Degenen die daar niet aan voldoen doen een taaltoets, geheel op eigen kosten’ aldus Harm Beertema. 

 

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3820 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties