Nederland weer van ons

Vz,

Dit wetsvoorstel moet het mogelijk maken om dislocaties onder bepaalde voorwaarden om te zetten in zelfstandige scholen. Er zijn dislocaties, en nevenvestigingen, die honderden leerlingen tellen en soms zelf groter zijn dan de hoofdlocatie. Vooral in nieuwbouwwijken zien we grote dislocaties die een sterke zelfstandige positie hebben gekregen, met een eigen cultuur, ontwikkelingen op onderwijskundig gebied die zijn toegesneden op de plaatselijke situatie en recht doet aan de wijk of de buurt waar de dislocatie is gevestigd. Maar als dislocatie komen dit soort grote eigenstandige instellingen basisfaciliteiten tekort op het gebied van management en administratieve ondersteuning, omdat ze als dislocatie moeten delen met de hoofdvestiging. En die bevindt zich nogal eens op grote afstand en vaak is nauwelijks nog een binding. Aan deze ongewenste situatie maakt deze wetswijziging een einde.

Want op basis van de huidige wetgeving is het nauwelijks mogelijk om de dislocatie om te zetten in een zelfstandige 'afgesplitste' school. Het belangrijkste knelpunt vormt artikel 78 van de Wet op het primair onderwijs (WPO): de prognose van het aantal leerlingen dat de nieuwe school zal bezoeken. Het aantal leerlingen dat op de te verzelfstandigen dislocatie zit, mag nu niet meegeteld worden in de prognose voor de nieuwe school.

 

Wat wil de regering:

De regering wil de Wet op het primair onderwijs wijzigen om dit mogelijk te maken. De keuze om een dislocatie voor verzelfstandiging in aanmerking te brengen valt onder de discretionaire bevoegdheid van de minister. Deze is niet gebaseerd op willekeur. De locaties moeten voldoen aan de eisen die nu al gelden voor het stichten van een school, het overblijvende deel van de school moet genoeg leerlingen overhouden om niet onder de opheffingsnorm te komen en er moet ten minste 15 jaar aan deze normen worden voldaan.
Een belangrijk punt is overigens dat het initiatief tot verzelfstandiging niet alleen vanuit het bestuur hoeft voort te komen, maar ook vanuit de nevenvestiging kan komen.

 

Wat wil de PVV:

De PVV is voorstander van de mogelijkheid voor vestigingen van scholen om onder bepaalde voorwaarden zelfstandig te worden. We keren ons steeds tegen de voortdurende schaalvergroting van onderwijsinstellingen door middel van fusies. Deze komen de kwaliteit van het onderwijs vaak niet ten goede en zijn medeverantwoordelijk voor een schadelijke bestuurderscultuur. We juichen het toe dat het met dit voorstel mogelijk wordt in sommige gevallen het omgekeerde te doen: vestigingen die los van de hoofdvestiging zelfstandig kunnen functioneren als kleinschaliger scholen. Positief effect is dat de school dichter bij de ouders komt te staan en hun invloed vergroot.

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 2375 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties