Nederland weer van ons

Vz.,

‘We besluiten iets, laten het dan even rusten en kijken wat er gebeurt. Als niemand dan herrie maakt en er geen opstand uitbreekt, omdat de meeste mensen sowieso niet begrijpen wat er besloten is, dan gaan we weer verder. Stap voor stap, tot er geen weg meer terug is.

Voorzitter, het is deze beruchte uitspraak van de voorzitter van de Europese Commissie die zo kenmerkend is voor het bedrog dat de EU gepleegd heeft naar de Europese burgers. Op deze manier werd de burger een Unie ingerommeld die hij niet wilde.
De belofte die aan de Nederlandse burger werd gedaan was dat de Unie welvaart zou brengen, eenheid en vrede.
Vandaag staan we hier om de staat van de Unie te bespreken. En wij constateren dat de Unie geen eenheid en welvaart heeft gebracht, maar verdeeldheid, de Unie bracht de ene crisis na de andere en uiteindelijk is de Unie een transfer-unie geworden waarin op massieve schaal onze welvaart wordt afgeroomd om landen in het zuiden en het oosten van Europa overeind te houden. Griekenland is tot nu toe het grootste drama geweest. Nog veel erger is dat de Unie onze soevereiniteit heeft gestolen. We hebben geen zeggenschap meer over onze grenzen. De Unie heeft van ons mooie Nederland een land gemaakt zonder grenzen; we zijn als een huis zonder voordeur, waar iedereen zomaar binnen kan lopen, aan tafel schuift om mee te eten.

De Europese Unie heeft nog nooit in zo’n slechte staat verkeerd als vandaag. We hebben Brexit gehad, een voortdurende migratiecrisis die ons land, ons stelsel van sociale voorzieningen ontwricht, we kampen met een voortdurende Griekse crisis, een potentiële eurocrisis, een radeloze elite en vooral vz, we kampen vooral met een totale vertrouwenscrisis onder de burgers.

‘Meer EU’; dat is de enige richting die Brussel kent en die richting wordt het best verwoord door de heer Verhofstadt, de fractievoorzitter van Alde waar de VVD lid van is. In dat kader van meer EU wil ik graag iets opgehelderd hebben van de MP. Klopt het bericht dat CDA en VVD recent (20/1) een akkoord sloten in het EP waarbij ze uitspreken samen te zullen strijden voor een FEDERAAL Europa: VVD en CDA die een Verenigde Staten van Europa onderschrijven, in ruil voor de toezegging van Guy Verhofstadt om de christendemocratische kandidaat voor het voorzitterschap van het Europees Parlement te steunen. Klopt dit bericht? Graag een reactie.

Dit is uiterst opmerkelijk voorzitter, omdat de VVD en het CDA hier in de Kamer zware kritiek uiten op de Brusselse drift om nationale soevereiniteit over te nemen. In Den Haag nemen CDA en VVD Europa regelmatig scherp op de korrel. Ze uiten kritiek op de Europese regelzucht, op de dure noodfondsen en op de Europese bemoeienis met de Nederlandse begroting. Beide partijen zeggen de Europese begroting beperkt te willen houden en ze maken zich zorgen over de gebrekkige transparantie bij de besteding van Europees geld in de lidstaten.
“Stop met dromen over een federaal Europa". Daartoe zou de premier zijn collega’s opgeroepen hebben. En hij voegde eraan toe “Soms denk ik dat ik net zo goed tegen de maan kan blaffen”. Ik denk dat de premier met twee monden blaft. Eén mond blaft licht eurokritisch tegen Nederland en de andere mond blaft stevig eurofiel richting Brussel. Niet alleen de EU heeft een geloofwaardigheidsprobleem, ook premier Rutte.
Hoe kan het dat hij aan de ene kant zegt zich te verzetten tegen verdere federalisering van de EU en dat tegelijkertijd de VVD zijn handtekening zet onder een akkoord dat juist toewerkt naar een federaal Europa. Is dit het ‘normaal doen’ waar de premier zijn mond over vol heeft de laatste tijd? In de overeenkomst noemen zowel VVD als CDA als startpunt drie rapporten waar het Europees Parlement volgende maand over stemt. Concreet staat er in deze plannen de oproep voor Europese belastingen, een fors hogere Europese begroting en meer mogelijkheden voor de EU om schulden aan te gaan. En het gaat verder: men wil zelfs een Europees leger en een zogenaamd ‘Europees mechanisme voor het bewaken van de fundamentele rechten’. Dit is de Brusselse opvatting van de VVD. De Nederlandse versie klinkt uiteraard heel anders. Ik vraag de premier dringend om hier vandaag duidelijkheid over te geven.
Wij trekken hier de volgende conclusie uit, vz.; in Nederland doen CDA en VVD zich voor als eurosceptisch, maar in het Europees Parlement gaan ze akkoord met elk plan om Brussel groter en machtiger te maken. ‘Meer, meer, meer Europa’ is daar het devies van de christendemocraten, het CDA, én van de liberalen, de VVD.

Ons volgende punt, vz., Volgens de Alde-voorzitter zal een toename van nationalisme in Europa ernstige gevolgen hebben. Hij beweert dat nationalisme op het continent op etniciteit is gebaseerd, en niet op nationaliteit. ‘We weten allemaal wat nationalisme heeft gedaan in Europa. Twintig miljoen slachtoffers, de holocaust, het is allemaal gebaseerd op nationalisme,’ zegt hij in Elsevier. (5/2 Elsevier)
Ik heb als reactie gegeven dat nationalisme niet is gebaseerd op etniciteit, maar op WAARDEN. GEDEELDE waarden. Iedereen, van welke kleur of afkomst ook die onze waarden deelt, maakt deel van de gemeenschap.
Mijn vraag aan de premier is: onderschrijft u de opvatting van uw fractievoorzitter in Brussel dat nationalisme leidt tot een holocaust? Of onderschrijft u mijn opvatting dat nationalisme is gebaseerd op gedeelde waarden?

Tenslotte vz. Kan de premier bevestigen dat volgens de prognoses van de Europese Commissie naar schatting 60 miljoen immigranten nodig zijn en dat daarom migratie langs legale weg mogelijk moet zijn? Dat dit is vastgelegd in een resolutie van het Europees Parlement? En dat dit idee actief uitgedragen wordt door de ongekozen euro-commisaris Mogherini?
Graag een reactie.

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 2215 gasten

donaties

doneer

Nederland
English