feed-image RSS

Nederland weer van ons

Vragen van de leden De Graaf, Fritsma en Wilders (allen PVV) aan de minister van Sociale Zaken & Werkgelegenheid en de staatssecretaris van Veiligheid & Justitie

1.)
Bent u bekend met het bericht ‘Vluchtelingen ingezet voor nijpend personeelstekort’ (*)?

2.)
Is er onder de ruim 600.000 werklozen en ruim 400.000 bijstanders die Nederland telt -alsmede onder de ongeveer 300.000 ZZP’ers met amper opdrachten- geen enkele kandidaat te vinden om dit probleem op te lossen? Zo neen, waarom niet?

Schriftelijke vragen van de leden De Graaf en Wilders (beiden PVV) aan de ministers van SZW en V&J:

1.)
Bent u bekend met de aangekondigde islamitische conferentie van 24 tot en met 27 december 2015, georganiseerd door Stichting Al Waqf/Al Fourqaan moskee te Eindhoven? (*)

2.)
Deelt u de mening dat iemand die zelfmoordaanslagen in het Westen goedkeurt geen visum hoort te krijgen? Zo neen, waarom hoort zo'n persoon volgens u wèl een visum te krijgen? (**)

Schriftelijke Vragen van de leden De Graaf, Agema en Wilders (allen PVV) aan de staatssecretarissen van SZW en de VWS:

1.)
Bent u bekend met het artikel 'Ouderen op zwart zaad' (*)?

2.)
Deelt u onze mening dat het een ongehoorde schande is dat 80% van onze ouderen nog amper een luis heeft om dood te drukken, terwijl juist deze mensen de generatie vormen die na de oorlog dit land tot bloei heeft gebracht?
Zo neen, waarom niet?

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 4250 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties