Nederland weer van ons

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het asiel- en immigratiebeleid zo cruciaal is voor onze samenleving dat Nederland dat in eigen hand moet houden;
constaterende dat Europese richtlijnen op dit gebied een restrictief toelatingsbeleid in de weg staan;
constaterende dat de richtlijn ten behoeve van langdurig ingezetenen van de EU daar een nieuw voorbeeld van is;
verzoekt de regering, zorg te dragen voor een opt-out op het gebied van immigratie en asiel, waardoor Nederland op dit terrein niet meer gebonden is aan Europese richtlijnen, voor zolang de meer gewenste uittreding uit de EU nog niet aan de orde is,
en gaat over tot de orde van de dag.

De Graaf

 

 

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 5215 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties