Nederland weer van ons

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

constaterende dat biobrandstoffen middels subsidies en verplichte bijmenging oneigenlijke concurrentie vormen voor conventionele brandstoffen;
overwegende dat subsidies en verplicht bijmengen marktverstorend werken;
overwegende dat de markt zelf hoort te bepalen wanneer het produceren van biobrandstoffen rendabel is;
overwegende dat subsidies een middel zijn om iets wat niet winstgevend is toch rendabel te laten lijken;
verzoekt de regering, de subsidies op en het verplicht bijmengen van biobrandstoffen per direct te beëindigen,
en gaat over tot de orde van de dag.

De Graaf

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 4415 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties