Nederland weer van ons

Schriftelijke vragen van de leden De Graaf, Fritsma en Wilders (allen PVV) aan de minister en staatssecretaris van V&J:

1.)
Bent u bekend met het bericht ‘Of slapen er terroristen in Zwolle’?(*)

2.)
Blijft u bij uw standpunt dat er geen aanwijzingen zijn voor islamitische asielterroristen in Nederland, terwijl asielzoekers die aanwijzingen wèl hebben? Zo ja, waarom?

3.)
Hoe beoordeelt u, uit het oog van veiligheid, het feit dat vermeende asielterroristen gewoon een land uit kunnen kiezen en daar naartoe reizen?

4.)
Deelt u de mening dat u onverantwoordelijk handelt door het huidige beleid aangaande opname van mogelijke asielterroristen voort te zetten? Zo neen, waarom niet?

5.)

Bent u bereid alsnog de grenzen te sluiten voor mensen uit islamitische landen en de subsidies voor Vluchtelingenwerk en de asieladvocatuur te stoppen? Zo neen, waarom niet?

(*) NRC Next, 15-10-2014

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3505 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties