feed-image RSS

PVV-kamerleden Raymond de Roon en Hero Brinkman zijn verbaasd over het feit dat de politie in Almere geen openheid van zaken heeft betracht over een incident tijdens het Caribisch Feest Jump Up op 11 juli 2009. Pas nu is, tijdens een rechtszaak, naar buiten gekomen dat een bezoeker van dat festival een vuurwapen heeft getrokken met de bedoeling daarmee iemand neer te schieten. De PVV-ers vragen zich af waarom de politie dit al die tijd 'onder de pet' heeft gehouden.

Nadat door fouten van Justitie de identiteit van een tipgeefster die via 'Meld Misdaad Anoniem' informatie had verstrekt over een dodelijke steekpartij, in het dossier van een verdachte terecht was gekomen, heeft de staatssecretaris van Justitie, Albayrak, aan de Tweede Kamer toegezegd dat deze vrouw snel beveiligd zou worden. PVV-kamerlid Raymond de Roon wil nu opheldering van Albayrak, waarom deze beveiliging na drie weken nog steeds niet is gerealiseerd.

Teun van Dijck heeft minister van Financien Wouter Bos tijdens het mondelinge vragenuur van de Tweede Kamer aan de tand gevoeld over het bericht dat Nederlandse klanten van de Brits-Ierse verzekeraar Genworth in de kou dreigen te komen te staan.

De Britse regering heeft PVV-leider Geert Wilders begin dit jaar ten onrechte de toegang tot het land ontzegd. Dat heeft het Asiel en Immigratie Tribunaal dinsdag bepaald in het beroep dat was aangetekend tegen de beslissing van de Britse minister van Binnenlandse Zaken.

PVV-leider Geert Wilders wil alleen met FNV-voorzitter Agnes Jongerius praten over mogelijkheden tot gezamenlijk verzet tegen een hogere AOW-leeftijd.

Minister Eurlings van Verkeer moet de seinen op het spoor beter beveiligen. "Nu, na het onderzoek van Van Vollenhoven, bekend is geworden dat het verouderde treinbeveiligingssysteem dat nu wordt gebruikt, ATB, niet in staat is om de veiligheid van het Nederlandse spoornet te garanderen, moet Eurlings overgaan tot actie," aldus PVV-Kamerlid en woordvoerder Verkeer Richard de Mos.

De Partij voor de Vrijheid wil de geldigheid van het theorie-examen verruimen van één naar drie jaar. Daarnaast moet de leeftijd om deel te kunnen nemen aan dat examen van 18 naar 16 jaar. PVV-Kamerlid De Mos: “Het moet afgelopen zijn met de geldklopperij van het één jaar geldende theoriecertificaat voor het autorijbewijs. Eenmaal het theorie-examen gehaald, moet dat voor drie jaar geldig zijn. Nu moeten jongeren, mede door wachttijden voor rijexamens bij het CBR, hun theorie-examen vaak opnieuw doen”.

De PVV vraagt een spoeddebat aan om het Kabinet er alsnog toe te bewegen af te zien van ontpolderen. "Terwijl 98% van de Zeeuwse bevolking mordicus tegen ontpoldering is en de noodzaak tot ontpolderen vanwege de goede staat van de natuur in de Westerschelde ver te zoeken is, wil het Kabinet de dijken toch doorsteken", aldus Richard de Mos

Naar aanleiding van het nieuws dat piloten acties overwegen over vlieg- en rusttijden, roept de PVV minister Eurlings op om met de betrokken partijen in overleg te treden. "Indien de Europese pilotenvakbonden gelijk hebben en er in het Europese luchtruim levensgevaarlijke situaties dreigen doordat piloten steeds vaker oververmoeid achter de stuurknuppel zitten, dan moet minister Eurlings direct in overleg met alle betrokken partijen, want hij is als minister van Verkeer verantwoordelijk voor de veiligheid op Schiphol," aldus PVV-Kamerlid Richard de Mos.

Geert Wilders laat het er niet bij zitten dat minister Eberhard van der Laan (Integratie) geen antwoord wil geven op vragen van de PVV over de kosten van immigratie. Wilders wil dat de Tweede Kamer gaat uitzoeken of Van der Laan daarmee een ambtsmisdrijf begaat.

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties