feed-image RSS

De Partij voor de Vrijheid eist een onafhankelijk onderzoek naar de kosten van massa-immigratie. De PVV-fractie is verbijsterd over de antwoorden van het kabinet op de vragen van PVV-Kamerlid Sietse Fritsma inzake de kosten van niet-westerse allochtonen. Het is een botte belediging van de Kamer en de kiezer dat minister Van der Laan in zijn elitaire arrogantie stelt hier niet eens in geïnteresseerd te zijn.

Tijdens een spoeddebat over de uitdieping van de Westerschelde heeft Richard de Mos ervoor gepleit België de kosten voor dat omstreden project te laten dragen. "Nederland betaalt miljoenen om zijn eigen haven Rotterdam in het voordeel van Antwerpen te verzwakken," aldus het kersverse PVV Tweede Kamerlid.

PVV-onderwijswoordwoerder Martin Bosma is fel van leer getrokken tegen de slappe wijze waarop wordt opgetreden tegen de As Sadieq-school. Hij deed dat tijdens een door hem aangevraagd spoeddebat over de gang van zaken rond deze islamitische basisschool, die haar leerlingen anti-westers opvoedt, in leerresultaten ver achterblijft en niet-islamitische leerkrachten achterstelt en neerbuigend behandelt.

De Partij voor de Vrijheid roept het kabinet op om te stoppen met het verstrekken van subsidies aan onrendabele windmolenparken. "Er kleven zoveel nadelen aan windmolens," aldus PVV-milieuwoordvoerder Richard de Mos, "dat het onverantwoord is om de belastingbetaler op te laten draaien voor deze malle molens."

De Tweede Kamer debateerde woensdag over een wetsvoorstel dat het mogelijk moet maken om vreemdelingen die in tbs-inrichtingen verblijven en geen verblijfsvergunning hebben, de inrichting en ook het land uit te zetten. De Partij voor de Vrijheid steunt het wetsvoorstel. "Geef ze een lange gevangenisstraf voor gepleegde misdrijven en daarna het land uit!" aldus PVV-justitiewoordvoerder Raymond de Roon.

In een debat dat vanavond plaatsvond over corruptie in de nieuwe EU-lidstaten Roemenie en Bulgarije en het gebrek aan verbetering in die situatie, herhaalde PVV-kamerlid Raymond de Roon dat deze landen nooit tot de EU hadden mogen worden toegelaten. Daarbij kwam hij ook op voor de Nederlandse burgers die veel te lijden hebben onder de terreur van Roemeense en Bulgaarse roversbenden.

PVV Tweede Kamerlid Hero Brinkman vindt dat de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb en korpschef Meijboom hun conclusies zouden moeten trekken naar aanleiding van het vernietigende rapport dat is verschenen over het politieoptreden voor, tijdens en na de rellen in Hoek van Holland. Hij sluit zich daarmee aan bij de mening van voormalig Amsterdams hoofdcommissaris Eric Nordholt.

De Tweede Kamer debateerde woensdag over over een wijziging van de Pensioenwet die pensioengerechtigden medezeggenschap in pensioenfondsbesturen beoogt te geven. De PVV steunt deze wetswijziging. "Pensioengerechtigden verdienen een volwaardige plaats in het pensioenbestuur," aldus Teun van Dijck," net als de werknemers en werkgevers.

Raymond de Roon heeft ontstemd gereageerd op het Telegraaf-artikel ‘Slachter jaren op verlof’. Het PVV Tweede Kamerlid noemde het verlof dat een meervoudige moordenaar veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf jarenlang genoot een kapitale blunder en een grove schande jegens de nabestaanden.

Geert Wilders wordt niet vervolgd voor de Deense cartoons die hij op zijn website zette. De Arabisch Europese Liga (AEL) moet cartoons over Joden wel van haar website halen omdat die te beledigend zijn. Dat heeft het Openbaar Ministerie in Amsterdam bepaald.

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties