feed-image RSS
Interview Spits, 2 november 2007
Om veiligheidsredenen mag er niet gefotografeerd worden in de werkkamer van Geert Wilders (44). En voor de deur van de leider van de Partij voor de Vrijheid staan twee uit de kluiten gewassen beveiligers. Maar in zijn werkkamer oogt Wilders ontspannen. We zien niet de kenmerkende trekjes van een geagiteerd politicus die voor het oog van de televisiecamera's de minister-president voor 'lafaard' uitmaakt. Nee, we zien een goedlachse man die op zijn gemak is. Maar ondanks de charme blijft de toon hard, of 'compromisloos' zoals Wilders het zelf noemt. "We zijn nog in een oorlog verwikkeld die compromisloosheid vereist", zegt de geboren Venlonaar.

De Partij voor de Vrijheid vindt de voorstellen van minister Plasterk over homo-emancipatie "slappe hap". Plasterk komt weer met softe voorlichtingsprojecten die niet zullen helpen. PVV-leider Geert Wilders: "Plasterk gaat door met wegkijken. Hij wil de stijging van geweld tegen homo's afkopen door de subsidiekraan open te zetten. Plasterk ontkent dat het probleem structureel is.

PVV-fractievoorzitter Geert Wilders heeft met afschuw kennisgenomen van de gebeurtenissen gisteravond rondom het indienen van de motie door PVV-kamerlid Sietse Fritsma om te komen tot een moslimimmigratiestop. De meeste gevestigde partijen in de Tweede Kamer van GroenLinks tot VVD hebben hun steun aan het recht van de PVV een motie in te dienen die ook tot stemmingen leidt, onthouden of  ingetrokken. Dit is in de parlementaire geschiedenis nog nooit eerder gebeurd.

PVV-kamerlid Fleur Agema zal vandaag tijdens de begrotingsbehandeling VWS een motie indienen welke tot doel heeft de zorg te de-islamiseren. Volgens Agema is de samenleving het spuugzat voortdurend geconfronteerd te worden met moslims die een speciale behandeling eisen in ziekenhuizen en zorginstellingen.

De fractie van de PVV bij monde van woordvoerder Hero Brinkman zal vandaag tijdens het Wetgevingsoverleg over de politie pleiten voor het maximeren van het aantal bekeuringen van 12 naar 8 miljoen. Deze 4 miljoen verplichte reductie van de aantal boetes levert de politie een vrijgespeeld aantal van 2200 politiemensen op.

PVV-kamerlid Fleur Agema heeft bij de begroting Jeugd & Gezin een motie ingediend om de prostitutieleeftijd te verhogen van 18 naar 21 jaar. Agema gruwelt van het tuig dat jonge meisjes van 17 jaar inpalmt en tot prostitutie aanzetten als ze de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt, waarna er meestal nog maar weinig tegen die loverboys te beginnen valt. Met het verhogen van de prostitutieleeftijd die controleerbaar is door de identificatieplicht worden die praktijken een stuk moeilijker. 

Volgens de PVV moet Ned 1 in de verkoop. “Ned 1 is de marktleider in televisieland, met alle trekken van een commerciële omroep, de PVV ziet dan ook niet in waarom de belastingbetaler moet opdraaien voor het bestaan van deze zender”, aldus PVV-Kamerlid Martin Bosma.

De fractie van de PVV ondersteunt het verzoek om een parlementair onderzoek naar ICT projecten bij de overheid. Het rapport van de algemene rekenkamer is niet bevredigend en strookt niet met signalen uit de praktijk. De PVV heeft de stellige indruk dat het probleem en de geldvernietiging bij ICT projecten bij de overheid veel groter is dan uit het rapport van de algemene rekenkamer blijkt.
DEN HAAG (ANP) - De PVV in de Tweede Kamer vindt dat Nederland niet nog eens twee jaar het voortouw moet nemen bij de missie in Uruzgan. De fractie steunt de NAVO-missie in Afghanistan, maar heeft bezwaren tegen de rol die Nederland daarin speelt. Fractieleider Geert Wilders vindt dat premier Jan Peter Balkenende zich moet houden aan zijn eerdere belofte dat Nederland in de zomer van 2008 vertrekt uit Uruzgan. De PVV-politicus had nog kunnen instemmen met een kleinere rol voor het Nederlandse leger na die periode, maar het huidige kabinetsvoorstel gaat hem te ver.

Het is ronduit walgelijk dat  de heer Terpstra de PVV en mij in het bijzonder verder wil demoniseren. De PVV-fractie en ondergetekende heeft op democratische wijze ruim een half miljoen stemmen gekregen en het organiseren van een buitenparlementaire tegenbeweging door de christen-democraat Terpstra en linkse gesubsidieerde clubs en activisten is een belediging van de PVV-kiezer en dus ook van de parlementaire democratie. Dat Terpstra zegt "Wilders is het kwaad.

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties